Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

graywall
9480 be7c 500
Reposted frompiehus piehus
graywall
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
graywall
1388 62b1 500
Reposted fromhrafn hrafn viaszydera szydera
graywall
Najlepsi przyjaciele - bez względu na to, jacy są albo jak bardzo nas ranią - i tak nimi zawsze będą. Nikt nie jest doskonały. Błędy przyjaciół są do wybaczenia; to właśnie sprawia, że przyjaźń jest prawdziwa.
— J.A. Redmerski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
graywall
Życie to szalona, cudowna podróż. Panuje w nim chaos, później przychodzi spokój, a potem wszystko zaczyna się od nowa. Sekret polega na tym, by cieszyć się tą przejażdżką.
— Regina Brett

February 16 2020

graywall
3530 a6d5 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoko soko
graywall
9598 92dd 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaembrace embrace
graywall
1483 befc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaembrace embrace
graywall
2839 1a8b
Reposted fromkarahippie karahippie viaembrace embrace
graywall
0147 5220 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaembrace embrace
graywall
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaembrace embrace
graywall
Od chwili, gdy go zobaczyłam, wiedziałam, że go znam. Czułam w nim ognisko domowe, wyglądał tak... właściwie. Uroczo. To mężczyzna, o którym marzyłam całe życie, nie wiedząc, jak wygląda, dopóki zeszłego lata nie pojawił się na peronie.
— Zoë Folbigg - "Stacja Miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaembrace embrace
graywall
0357 90aa
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaembrace embrace
graywall
0274 6070 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaembrace embrace
graywall
6763 ce7a 500
Reposted frompiehus piehus
graywall
6764 9dc2 500
Reposted frompiehus piehus
graywall
7003 90f3 500
Reposted frompiehus piehus
graywall
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viasoko soko
graywall
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viakama1110 kama1110
graywall
0536 5c3d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl