Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

graywall
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapiehus piehus
graywall
Życzę ci byś spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromkyte kyte viaembrace embrace
graywall
6296 b2ad
graywall
3017 e789 500
graywall
8970 9bf0 500
Reposted fromrol rol viaeternaljourney eternaljourney
graywall
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viaeternaljourney eternaljourney
graywall
Zawsze przestrzegałam zasady, by nigdy nie spędzać nawet pięciu minut z ludźmi, którzy nie chcą być ze mną. Dobrze też pamiętam przestrogę mojej Mamy, by nie przebywać z ludźmi, którzy psują nam charakter, wyzwalając naszą agresję. Takie znajomości są destrukcyjne, osłabiają, nic w zamian nie dając.
— Beata Tyszkiewicz
graywall
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
graywall
Najpowszedniejsza rzecz zyskuje urok, gdy się ją zachowuje w tajemnicy
— Oscar Wilde
Reposted fromquotes quotes viaeternaljourney eternaljourney
graywall

Gdy odczuwamy brak samych siebie, wszystkiego nam brak. 

— J.W. von Goethe
Reposted fromvaporous vaporous viaeternaljourney eternaljourney
graywall
3427 ab6c 500
Reposted frompiehus piehus
graywall
3428 a76a
Reposted frompiehus piehus
graywall
Nie lubię niepewności. Nie jestem z tych kobiet, które wciąż żyją pod znakiem zapytania. Ja muszę mieć pewność - że będę Cię mieć w środę, piątek czy w Wielkanoc.
Ja muszę wiedzieć czy Ty będziesz tu na pewno, bo muszę też wiedzieć, czy mam o co walczyć, i czy warto brudzić sobie życiorys kimś takim jak Ty.
Reposted fromLinaa Linaa viasgrialux3 sgrialux3
graywall
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viaNataly Nataly

July 18 2019

graywall
Zanim kogoś ocenisz, przejdź się chociaż w jednym jego bucie. Doznaj domu rodzinnego, poczuj związki w których był, spójrz jego oczami na ludzi, którzy go skrzywdzili i których on skrzywdził. Wtedy możesz powiedzieć, że zdążyłeś go choć trochę poznać.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly
graywall
Kiedy jestem zraniona zaczynam być cicho. Więc jeśli uważasz że Cię ignoruje, wiedz, że jest mi wtedy ciężko.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNataly Nataly

July 15 2019

graywall
0202 ad3e 500
Reposted frompapaj papaj viapiehus piehus
graywall
Jeśli myślisz zbyt dużo o przeszłości, marnujesz życie.
— Klucz do koszmaru (2005)
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakerkun kerkun
graywall
0288 88c1 500
Wiem, że to czytasz, Puchaciu! Kocham Cię Skarbie ♥️
graywall
9472 8540 500
Reposted fromoll oll viavampielle vampielle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl