Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

graywall
..cudze szczęście łatwiej zauważyć niż swoje.Wszędzie dobrze,gdzie nas nie ma...Poza tym ilu ludzi,tyle szczęść.Dla jednego szczęście to wór pełen pieniędzy,dla drugiego zdrowe dzieci,a dla trzeciego to,że codziennie rano oczy otwiera.
— Anna Ficner-Ogonowska: "Alibi na szczęście"
Reposted frompensieve pensieve viasomemistakes somemistakes
graywall
Kobiety mają to do siebie, że oddają, oddają, oddają wszystko, co kurwa mają facetom. Swoje ciało, swój czas, swoje zainteresowania. Aż w końcu dla nich samych już nie zostaje nic. I w pewnym momencie się dziwią. Jak to, byłam taką zajebistą laską, a teraz on jest moim całym życiem i już mnie nie chce?
— Piotr C./ Pokolenie Ikea
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vianergo nergo
graywall
1548 d014
Reposted fromjaggal jaggal vialifeistragic lifeistragic
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaarwenan1 arwenan1

February 17 2018

graywall
3216 58ee 500
Reposted frompanikea panikea viaoutofmyhead outofmyhead
graywall
graywall
4199 1bf0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadobby dobby
graywall
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie 
o tym, czego nie zna.
— A. Camus
graywall
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie viadreams-come-true dreams-come-true
graywall
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viadreams-come-true dreams-come-true

February 11 2018

graywall
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaoutofmyhead outofmyhead
graywall
6742 022c 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viagriber griber
graywall
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea viaoutofmyhead outofmyhead
graywall
mrucz mi godzinami do ucha,
że mnie kochasz, że jestem najważniejsza,
że świat beze mnie straciłby barwy
graywall
1780 da76 500
Reposted fromrof rof viaoutofmyhead outofmyhead
graywall
3748 9d76 500
Reposted fromtgs tgs viaoutofmyhead outofmyhead
graywall
Gdyby. Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromcorvax corvax viadreams-come-true dreams-come-true
graywall
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte - Królowa Południa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl