Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

graywall
Reposted fromshakeme shakeme viasweetnothingg sweetnothingg
graywall
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć
graywall

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
graywall
Reposted frommrrru mrrru viagriber griber
graywall
1463 b5a9 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viasatyra satyra

November 12 2019

graywall
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSuckMyDick SuckMyDick
graywall
7824 de49
Reposted fromzoou zoou viaSuckMyDick SuckMyDick
graywall
3222 563b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
graywall
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
graywall
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
graywall
graywall
Reposted frombluuu bluuu
graywall
graywall
Reposted frombluuu bluuu
graywall
Kiedy podczas zapoznania ludzie mówią mi: "miło Cię poznać", zawsze odpowiadam "nie śpiesz się z wnioskami".
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamendacious mendacious
graywall
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viasoko soko
graywall
9467 83d2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasoko soko
graywall
1369 e1b2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
graywall
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
graywall
7646 b361
Reposted fromkarahippie karahippie viakama1110 kama1110
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl