Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

graywall
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
graywall
graywall
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoutofmyhead outofmyhead
graywall
9061 e2fb
Reposted frompiehus piehus viaCannonball Cannonball
2559 0430
Reposted fromEzmebarki Ezmebarki viaoutofmyhead outofmyhead
graywall
2936 28e6 500
fot. Lindsay Dewald
graywall
Mimo wszystko warto wierzyć, że to, co najpiękniejsze dopiero przed nami.
Reposted fromjulliett julliett viaoutofmyhead outofmyhead
graywall
1356 e299 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaoutofmyhead outofmyhead
graywall
Na poziomie intelektualnym rozumiemy, że każdy myśli inaczej, że można inaczej odczuwać. Ale na poziomie emocjonalnym bardzo oczekujemy, by postąpił w określony sposób.
— Najgorszy człowiek na świecie-Małgorzata Halber
Reposted frompastelowe pastelowe viaoutofmyhead outofmyhead
graywall
5384 50c4 500
graywall
Szaleństwem jest robić wciąż to samo
i oczekiwać innych rezultatów.
— Albert Einstein
Reposted frombeckycue beckycue viaNataly Nataly
graywall
graywall
graywall
3634 c82c
Reposted fromdailylife dailylife viapiehus piehus
graywall
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viapiehus piehus
graywall
graywall
graywall
9441 386e
:))))
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viahulagula hulagula
graywall
0176 97be
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl